Uluslararası Projeler
GTC \ Uluslararası Projeler
Uluslararası Projeler
  • GTC, AB, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurum, kuruluş ve fonlarla, Türkiye’deki kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile proje geliştirir, yönetir. Danışmanlığını ve uygulamasını yapar.
Hizmetlerimiz
Stratejik İletişim Danışmanlığı
Kurumsal İtibar Yönetimi, İçerik Üretimi - Yönetimi, Konu ve Gündem Yönetimi, Medya İlişkileri Yönetimi, Liderlik İletişimi, Kriz Yönetimi, Etkinlik Yönetimi, Sosyal Sorumluluk Projeleri & Sponsorluklar...
Lobi Faaliyetleri
İç ve dış politikadaki gelişmelerin takibi, ulusal/küresel ekonomik dinamiklerin, iş dünyasındaki trendlerin, medyanın odaklandığı konuların değerlendirilmesi…
Uluslararası Projeler
Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar ile proje geliştirilmesi, yönetimi, danışmanlığı ve uygulaması…
Daha da Ötesi...
Müşteriye özel, butik hizmet anlayışı