PROJELER

1.) Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

 • Avrupa Birliği İletişim Destek Programı, 2 Mart 2013 – 1 Mart 2014, Kontrat No: IPA/2013/314-638
 • Europe Aid /131630/C/SER/TR, Avrupa Birliği İletişim Destek Programı, 2 Mart 2012 – 1 Mart 2013,
Kontrat No: IPA/2012/284-593
 • EuropeAid/128618/C/SER/TR, Türkiye’de AB Enformasyon ve İletişim Programının Uygulanmasına Destek,
28 Ocak 2010 – 27 Ocak 2012, Kontrat No: IPA/2010/230-364

2.) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Finansman: Avrupa Birliği, Yönetim: Dünya Bankası)

 • Avrupa Birliği / Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) – Enerji Sektörü Programı - Faz 1 Projesi, IPA 2012

Türkiye Enerji Sektörünün AB Enerji Öncelikleri ve Stratejileri Kapsamında Güçlendirilmesi, CS 01 - Müktesabata Uyum,

ETKB’nin Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve Kamunun Farkındalığına İlişkin

Danışmanlık Hizmetleri, 5 Mart 2015 – devam ediyor

3.) Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü

 • AB Gazetecileri için Dış Politika Konulu Basın Gezisi (Ankara – İstanbul, 5-8 Mayıs 2008)
 • AB Gazetecileri için Ekonomi Konulu Basın Gezisi (İstanbul – Kayseri – Bursa, 9-12 Kasım 2008)
 • AB Gazetecileri için Yaşam (Kültür, Gastronomi, Yemek ve Tasarım) Konulu Basın Gezisi (7-10 Temmuz 2008)
 • 2009 Avrupalı Genç Gazeteci Ödülü (Yarışma)
 • “Güneydoğu Avrupa: İnsanlar ve Kültür” web sitesi (2009-2011)
 • 2010 Avrupalı Genç Gazeteci Ödülü (Yarışma)
 • 2010 Avrupa Turizmde Üstünlük Ödülü
 • 2011 Avrupa Turizmde Üstünlük Ödülü
 • 2012 Avrupa Turizmde Üstünlük Ödülü
 • Avrupa Girişimcilik Ödülleri 2010-2011
 • Sigara Farkındalık Kampanyası 2012
 • Sigara Farkındalık Kampanyası 2013
 • Avrupa Komisyonu Video Yarışması 2015

4.) Federal Almanya Meslek Eğitimi Enstitüsü (BIBB) – Almanya’da Denklik

5.) Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA)