Proje Bazlı İş Ortaklarımız
GTC \ Proje Bazlı İş Ortaklarımız
Projelerimiz

Sıfır Atık Projesi:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

UNDP Projesi:

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ev Sahibi Topluluklar İçin Etkin Kentsel Atık Yönetimi, Faz 2: Katılımcı Atık Yönetimi Aracılığı ile Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi

Etik Farkındalık Projesi:

Merkezi Finans ve İhale Birimi, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması Teknik Destek Projesi

AB’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı İletişim Faaliyetlerine Destek Projesi:

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

Bundestag Vocational Education Institute (BIBB)

EU – OSHA (European Agency for Safety and Health at Work)
Türkiye’deki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İşbirliği 

Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Yaratma Teknik Yardım Projesi

Müktesebata Uyum, ETKB’nin Kurumsal Kapasitesi, BOTAŞ’ın Ayrıştırılmasına İlişkin Destek, Görünürlük ve Kamunun Farkındalığına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

MINISTRY OF ENERGY AND NATURAL RESOURCES
(AB tarafından finanse edilmiş ve Dünya Bankası tarafından yönetilmiştir.)